Kennisbank
SCIOS Support > Help Desk SCIOS portaal > Kennisbank

Zoeken:


Cascade bestaat niet meer! Leve het optellen van vermogens

Oplossing

Het opvoeren van een cascade-installatie is niet meer mogelijk.

Elk toestel dient apart opgevoerd te worden in dezelfde stookruimte. Met behulp van de optelregeling kunt u ze hierna in één keer afmelden. Toestellen > 100 KW vallen buiten de optelregeling en dienen separaat afgemeld te worden.

Instructie stooktoestellen tot en met 100kW

Voor het registreren van stooktoestellen tot en met 100 kW die vanwege de regeling ‘Optellen van vermogens’ onder de keuringsplicht vallen, is met de november 2019 release van het SCIOS-portal het nodige veranderd. De wijzigingen waren eerder al aangekondigd.

Voorheen kende het portal de cascadeopstelling. Die is ooit ingericht omdat eigenaren dachten met een cascade onder de keuringsplicht uit te komen. Die cascaderegeling is echter veralgemeniseerd naar de regeling ‘Optellen van vermogens’. Op de website van Infomil staat deze uitgelegd.

Van de Infomil-Website:

‘Een stookinstallatie is gedefinieerd als een technische eenheid. Er is alleen sprake van een technische eenheid als de installaties staan opgesteld in een stookruimte. Dit betekent dat de vermogens van meerdere kleine ketelinstallaties in een stookruimte opgeteld moeten worden.

Het uitgangspunt voor de keuringsplicht van meerdere kleine stooktoestellen is:

·         ze staan opgesteld in één stookruimte, én

·         ze verstoken dezelfde brandstof, én

·         ze hebben een individueel nominaal thermisch ingangsvermogen van minimaal 20 kW, én

·         ze hebben een gezamenlijk nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan 100 kW

Voor de sommatie van nominale thermische ingangsvermogens is het niet van belang of de installatie wel of niet in cascade is opgesteld.’

De regeling zegt niets over de scope van de toestellen. In de praktijk kan het voorkomen dat in een stookruimte scope 1 en scope 2 toestellen staan met een vermogen tussen 20 en 100 kW. Omdat er certificaathouders zijn die alleen scope 1 gecertificeerd zijn, kunnen zij alleen het scope 1 toestel keuren en afmelden. Dat is de reden dat alle toestellen, ongeacht het vermogen, nu een eigen identificatie/SCIOS-code moeten hebben.

Wanneer een toestel van ten hoogste 100 kW in het portal wordt geregistreerd en het wordt opgeslagen en weer geopend, is er een mogelijkheid om aan te geven dat het toestel onder de regeling van het optellen van vermogens valt. (Noot: er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om de keuzemogelijkheid direct te laten verschijnen nadat het vermogen ingegeven is.)

Zijn er meerdere gelijke toestellen die geregistreerd moeten worden, dan kan een toestel gekopieerd worden. De meeste gegevens zijn dan ingevuld. De functie hiervoor is direct links van het bewerkingsicoon.

Toestellen die onder de regeling van het optellen van vermogens zijn geregistreerd, worden in de lijst met toestellen gemarkeerd met een rode ovaal met een plus erin.

Om de toestellen in een keer te kunnen afmelden, moeten deze worden geselecteerd waarna ze kunnen worden afgemeld. Het tegelijkertijd afmelden van toestellen werkt alleen wanneer deze onder de optelregeling zijn geregistreerd.

De afmelding slaagt alleen wanneer de toestellen op dezelfde brandstof worden gestookt en de persoon op wiens naam de afmelding plaatsvindt de juiste bevoegdheden heeft.

Voor elk toestel wordt eigen verklaring gegenereerd. Ongeacht het aantal toestellen, wordt één afmeldtegoed in rekening gebracht.

Registreren cascades met toestellen met een vermogen > 100 kW

Toestellen met een vermogen > 100 kW moesten al een eigen identificatiecode krijgen. Die konden niet meer als cascade opgevoerd worden.

Om de invoer van gelijke toestellen te vergemakkelijken, is de kopieerfunctie voor alle toestellen beschikbaar.

Zie ook de instructie als PDF.

Bijlagen:
Instructie-stooktoestellen-tot-en-met-100kW.pdf Instructie-stooktoestellen-tot-en-met-100kW.pdf

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Controleert de SCIOS inspecteur op de 500-uren verklaring?
Vanaf welk punt moet het systeem voor de toevoer van brandstof gekeurd worden?
Gegevens en conclusies overnemen uit rapporten derden
Artikel details
Artikel ID: 28
Categorie: Technische vragen
Datum toegevoegd: 30/09/2014 13:54:08
Aantal bekeken: 485
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (18)

 
« Ga terug