FAQs over de SCIOS Certificatieregeling - Stookinstallaties

(Ga terug)

Artikelen in deze categorie:

Valt de SCIOS Certificatieregeling onder het toezicht van de Raad voor Accreditatie?
(122)
Gegevens en conclusies overnemen uit rapporten derden
(526)
Nieuwe EBI bij verandering van een toestel in cascade-opstelling
(282)
GAD-toestellen in de industrie (toepassen buiten GAD-scope) reden tot afkeur?
(329)
Bevoegd gezag heeft vragen over keuringplicht?
(126)
Activiteitenbesluit van toepassing op ketels bij dealer?
(158)
Vanaf welk punt moet het systeem voor de toevoer van brandstof gekeurd worden?
(489)
PO en PI door dezelfde persoon aan dezelfde installatie?
(341)
Moet er bij een stookinstallatie zelf een rapport aanwezig zijn van het uitgevoerde onderhoud en inspectie?
(386)
Zijn de VISA-inspecties nog steeds vereist en geldig?
(118)
Hoe te handelen als bij inspectie van een stookinstallatie blijkt dat de gasmeter ontbreekt?
(1633)
Kun je volstaan met een rekening van een installatiebedrijf dat een inspectie of onderhoud is uitgevoerd?
(109)
Wanneer bij een beoordeling van een gecertificeerd installatiebedrijf blijkt dat de onderneming niet meer aan de certificatie-eisen voldoet, welke sanctie volgt er dan?
(118)
Zijn direct gestookte boilers keuringplichtig?
(445)
Geldt de certificatieregeling ook voor stookinstallaties boven 600 kW?
(143)
Is het aantal reeds uitgevoerde inspecties een criterium wanneer een bedrijf gecertificeerd wil worden?
(137)
Worden er eisen gesteld aan het ISO 9001 certificaat, indien uitbreiding plaats vindt naar SCIOS-certificatie?
(240)
Is de SCIOS-certificatieregeling in conflict met het Vestigingsbesluit?
(175)
Controleert de SCIOS inspecteur op de 500-uren verklaring?
(1011)
Door wie wordt het SCIOS-certificaat verstrekt?
(100)
Wat als inspectie en herinspectie door twee verschillende personen worden uitgevoerd?
(444)
Welke datum komt op een verklaring bij een herinspectie?
(299)
Wat zijn de gevolgen voor de verandering van de Wobbe-index of omstelling van L-gas naar H-gas?
(194)