Ik heb een administratie die centraal afmeld, hoe kan ik dit het beste oplossen?

Indien u de afmeldingen door één persoon laat doen, die namens verschilende inspecteurs afmeld, en deze persoon voegt ook de locaties etc. toe, volg dan de volgende procedure:

- Maak een nieuwe gebruiker aan van het type "secretariaat" en sla deze op zodat de gegevens worden verzonden naar SCIOS. SCIOS zal indien akkoord zorgdragen voor een inlog.

- Voeg voor iedere inspecteur / user de gegevens toe, vul alle velden volledig in. Ook een ingescande handtekening moet worden ge-upload voor op het certificaat.

- Omdat u de afmelding namens de inspecteur doet, moet u bij het afmelden de naam van de inspecteur aangeven die de inspectie heeft verricht, deze naam zal dan op het certificaat staan.

Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy