Ik kan niet afmelden, ik kan geen scope selecteren, toestel wijzigen

Uw gebruikers instellingen zijn niet goed afgerond. Laat uw admin gebruiker uw profiel nakijken. Zijn de scopes waarvoor u gecertificeerd bent wel aangevinkt? Indien uw scopes niet juist zijn, kunt u via dit portaal verzoeken e.e.a. door SCIOS aan te laten passen (Dit zal met de CI gegevens worden gedaan).

Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy