Welke type user accounts kan ik als gecertificeerd inspectiebedrijf aanvragen?

Voor een gecertificeerd inspectiebedrijf bestaan er 3 typen users (muv Scope 8 en 9 inspectiebedrijven):

1] Admin User: Deze account heeft alle rechten op het portaal (bestellingen / users aanmaken) én kan zelf ook scopes hebben.

2] User: Deze account kan alleen afmelden voor de scopes die hij zelf heeft.

3] Secretariaat: Dit is een admin user, echter deze kan zelf geen scopes hebben. Bedoeld voor administratieve afmelders niet in het bezit van certificeringen die afmelden voor andere users.

Scope 8 & 9 inspectiebedrijven kunnen vooralsnog alleen inzage in documenten verkrijgen.

Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy