Nieuwe EBI bij verandering van een toestel in cascade-opstelling

Wanneer een toestel in een cascade-opstelling wordt vervangen door een ander toestel moet dan een nieuwe EBI worden uitgevoerd?

Ja, met name gericht op de installatie van dat toestel. Dat geldt ook als het toestel van het zelfde merk/type/vermogen is omdat er andere componenten in kunnen zitten.

De brandstoftoevoerleiding moet ook worden beoordeeld. Wanneer deze is aangepast is een aanvullende EBI-keuring noodzakelijk, ondermeer omdat er gevolgen zijn voor de drukverdeling.

Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy