GAD-toestellen in de industrie (toepassen buiten GAD-scope) reden tot afkeur?

In de Richtlijn 2009/142/EG betreffende gastoestellen is hoofdstuk 1 artikel 1 lid 1, 2 en 3 van belang. In lid 1 wordt duidelijk omschreven dat de richtlijn van toepassing is op toestellen en toebehoren. Toestellen die specifiek voor gebruik in industriële processen bestemd zijn en in industriële bedrijven worden gebruikt, vallen buiten de werkingssfeer van deze richtlijn. Dit betekent concreet dat toestellen die onder GAD vallen en niet specifiek voor industriële processen ontworpen zijn, toegepast kunnen worden in een industriële omgeving zonder dat dit aanleiding is voor afkeur. Voorwaarde hierbij is dat aan lid 2 en 3 voldaan wordt. Het feit dat mogelijk in industriële processen sprake kan zijn van andere duurbelasting heeft hier verder geen invloed op. De situatie is waarbij standaard toestellen toegelaten onder de GAD specifiek aangepast worden (buiten het standaard instelbereik door de leverancier gedefinieerd) voor een industrieel proces, valt buiten de werkingssfeer van de Richtlijn.

Artikel details

Artikel ID:
38
Datum toegevoegd:
30/06/2017 06:58:47
Aantal bekeken:
473

Gerelateerde artikelen

Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy