Bevoegd gezag heeft vragen over keuringplicht?

Als het bevoegd gezag vragen heeft over wat er gekeurd moet worden of onder welke wet- of regelgeving een installatie valt, kunnen zij terecht bij Agentschap NL en Infomil.

Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy