Vanaf welk punt moet het systeem voor de toevoer van brandstof gekeurd worden?

In het Activiteitenbesluit is geregeld dat het brandstof toevoersysteem naar de stookinstallatie gekeurd dient te worden. Het brandstof toevoersysteem begint altijd vanaf de gasmeter van het gasleverend bedrijf.

 

In de SCIOS certificatieregeling is het mogelijk om terreinleidingen op te delen in secties. Vaak zijn deze leidingnetten zo groot dat ze nooit in een keer gekeurd kunnen worden. En het werk wordt in veel gevallen aan verschillende bedrijven uitbesteed. Secties dienen apart te worden afgemeld. Leidingsystemen in gebouwen mogen niet worden opgedeeld. Als deze onderdeel van een groot leidingnet zijn, kan een leidingnet in een gebouw als sectie worden gedefinieerd. Er moet een tekening van het leidingnet beschikbaar zijn en hierop dienen de secties identificeerbaar te zijn. De afmelding van een sectie verwijst hiernaar.

Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy