PO en PI door dezelfde persoon aan dezelfde installatie?

Moeten de PI- en de PO-functie door verschillende personen worden uitgeoefend of mag iemand zowel de PI als PO doen? Wanneer iemand zowel de PI als de PO doet, mag hij dan zowel onderhoud als inspectie aan één en dezelfde installatie doen?

Iemand die een Periodieke Inspectie uitvoert mag bij dezelfde gelegenheid ook Periodiek Onderhoud uitvoeren op dezelfde installatie. Voorwaarde is dat deze persoon voor zowel PI als PO bevoegd is. Het tegelijk uitvoeren van PI en PO is efficiënt voor de installatie-eigenaar en het inspectie/onderhoudsbedrijf.

Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy