Moet er bij een stookinstallatie zelf een rapport aanwezig zijn van het uitgevoerde onderhoud en inspectie?

De opdrachtgever moet in het bezit worden gesteld van de verklaring van onderhoud of inspectie en van de betreffende rapportage.

Deze hoeven niet direct bij de stookinstallatie beschikbaar te zijn, maar moeten wel bij PI en PO beschikbaar zijn en aan het bevoegd gezag overlegd kunnen worden.

Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy