Hoe te handelen als bij inspectie van een stookinstallatie blijkt dat de gasmeter ontbreekt?

SCIOS is van mening dat voor een aparte behandeling van het onderwerp 'hoe te handelen bij het ontbreken van een gasmeter bij een stooktoestel' of het niet kunnen meten van gas door een wisselende gasafname bij de centrale gasmeter, met name in de certificatieregeling zelf, geen termen aanwezig zijn. In de praktijk dienen betrokkenen met verstand van zaken met dit fenomeen om te gaan. Het is dan vooral de taak van de EBI-er om de overige parameters (gasdrukken, luchtdrukken etc.), anders dan de toestelbelasting, inclusief de bijbehorende grenswaarden goed te benadrukken. De EBI-er dient bij een inbedrijfstellingsinspectie altijd te proberen via de centrale gasmeter de belasting van het te inspecteren nieuwe toestel te bepalen.Bij hoge uitzondering is een belasting meting niet mogelijk. De EBI-er dient dit dan te motiveren in zijn rapport.

Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy