Valt de SCIOS Certificatieregeling onder het toezicht van de Raad voor Accreditatie?

Ja. De SCIOS Certificatieregeling wordt uitgevoerd door geaccrediteerde certificatie-instellingen. De Raad voor Accreditatie beoordeelt de SCIOS certificatieregeling en de wijziging daarop. De certificatie-instellingen worden door de Raad voor Accreditatie gecontroleerd op het juist uitvoeren van de regeling.

Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy