Wat als inspectie en herinspectie door twee verschillende personen worden uitgevoerd?

Bij een inspectie van een stookinstallatie vindt afkeur plaats door een medewerker. Na herstel vindt de herinspectie van de herstelde onderdelen plaats door een andere medewerker. De stookinstallatie wordt bij de herinspectie goedgekeurd. Welke namen worden in het inspectieverslag en op de verklaring vermeld?

In het inspectieverslag worden de namen van beide inspecteurs opgenomen.

Op de verklaring wordt alleen de naam van de inspecteur opgenomen die de gehele installatie heeft geïnspecteerd, dus van degene die de eerste inspectie heeft uitgevoerd.

De inspecteur die de eerste inspectie heeft uitgevoerd en de installatie afkeurt, beoordeelt namelijk de gehele installatie. De inspecteur die de herinspectie uitvoert, beperkt zich doorgaans tot de herstelde delen en rapporteert de bevindingen aan de eerste inspecteur. De verantwoordelijkheden dienen binnen het inspectiebedrijf te zijn geregeld.

Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy