Wat zijn de gevolgen voor de verandering van de Wobbe-index of omstelling van L-gas naar H-gas?

De volgende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd:

  • bepalen en vastleggen van de bandbreedte van de Wobbe-index;
  • bepalen en vastleggen van de grenswaarden voor de minimale en maximale waarde van de Wobbe-index;
  • stookproef.


Er moet een nieuw basisverslag worden opgesteld. De ongewijzigde gegevens kunnen uit het oude basisverslag worden overgenomen.

Omdat de kern van het basisverslag wijzigt, is het niet acceptabel met een inlegvel te volstaan.

Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy