Gegevens en conclusies overnemen uit rapporten derden

Rondom de stookruimte bestaat een actieve adviespraktijk. Denk bijvoorbeeld aan het gelijkwaardigheidsonderzoek in die gevallen waar een stookruimte niet aan de eisen voldoet.

Uit zo'n gelijkwaardigheidsonderzoek kan dan de conclusie volgen dat gelijkwaardigheid bestaat wanneer de keuring elke twee jaar plaatsvindt.

Nu komt het voor dat auditors tijdens een SCIOS praktijkaudit van mening zijn dat dergelijke gegevens door de SCIOS inspecteur in het rapport overgenomen moeten worden. En dat zelfs de inspectietermijn moet worden gebaseerd op een dergelijk onderzoek.

Dat is niet toegestaan. Een SCIOS inspecteur handelt volgens het protocol van de SCIOS certificatieregeling en heeft niets met onderzoeken van derden te maken. Het aanpassen van de inspectietermijn is al helemaal niet aan de orde.

Wanneer een praktijkauditor toch vasthoudt aan het overnemen van gegevens of conclusies en aangeeft daar een tekortkoming op uit te schrijven, dan is dat niet toegestaan. De certificatieregeling biedt daarvoor geen basis. Inspectiebedrijven worden verzocht dit bij SCIOS te melden. De certificatie-instellingen zijn overigens nadrukkelijk gewezen op de onwenselijkheid van deze praktijken.

Artikel details

Artikel ID:
63
Datum toegevoegd:
12/03/2018 20:19:04
Aantal bekeken:
1,016

Gerelateerde artikelen

Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy