Controleert de SCIOS inspecteur op de 500-uren verklaring?

Een installatiedrijver kan aangeven een stookinstallatie ten hoogste 500 uren in gebruik te hebben. Daarmee zou de stookinstallatie vrijgesteld zijn van de verplichting tot emissiemeting.

Bij het afmelden van een keuring van een dergelijke installatie kunt kiezen voor twee opties.

1. Afmelden MET 500-uren verklaring.

2. Afmelden ZONDER 500-uren verklaring.

Ad. 1.: Wanneer de eigenaar een 500-uren verklaring afgeeft, kan deze door het inspectiebedrijf in het portaal worden geplaatst. Het bevoegd ziet dan dat een beroep op de vrijstelling van de emissiemeting wordt gedaan. Dan moet het gebruik wel aangetoond kunnen worden. Deze installatie kan als 500-uren installatie worden afgemeld. Als van een 500-uren installatie geen verklaring aanwezig is, kan er niet worden afgemeld.

Wanneer de eigenaar aangeeft dat de installatie ten hoogste 500 uren in gebruik is, maar geen verklaring verstrekt, kunt u de installatie gewoon afmelden zonder aan te geven dat deze maximaal 500 uren in gebruik is (dus geen vinkje zetten). Het is immers niet aan het inspectiebedrijf hierop te controleren.

Wanneer het bevoegd gezag ziet dat een installatie-eigenaar geen 500-uren verklaring heeft aangeleverd en er geen emissiemeting is uitgevoerd, kan het bevoegd gezag handhavend optreden.

Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy