Kennisbank FAQs over de SCIOS Certificatieregeling - Stookinstallaties

Artikelen in deze categorie:

Valt de SCIOS Certificatieregeling onder het toezicht van de Raad voor Accreditatie?
312
Gegevens en conclusies overnemen uit rapporten derden
803
Nieuwe EBI bij verandering van een toestel in cascade-opstelling
599
GAD-toestellen in de industrie (toepassen buiten GAD-scope) reden tot afkeur?
458
Bevoegd gezag heeft vragen over keuringplicht?
252
Activiteitenbesluit van toepassing op ketels bij dealer?
279
Vanaf welk punt moet het systeem voor de toevoer van brandstof gekeurd worden?
666
PO en PI door dezelfde persoon aan dezelfde installatie?
526
Moet er bij een stookinstallatie zelf een rapport aanwezig zijn van het uitgevoerde onderhoud en inspectie?
542
Zijn de VISA-inspecties nog steeds vereist en geldig?
230
Hoe te handelen als bij inspectie van een stookinstallatie blijkt dat de gasmeter ontbreekt?
1,866
Kun je volstaan met een rekening van een installatiebedrijf dat een inspectie of onderhoud is uitgevoerd?
210
Wanneer bij een beoordeling van een gecertificeerd installatiebedrijf blijkt dat de onderneming niet meer aan de certificatie-eisen voldoet, welke sanctie volgt er dan?
223
Zijn direct gestookte boilers keuringplichtig?
654
Geldt de certificatieregeling ook voor stookinstallaties boven 600 kW?
254
Is het aantal reeds uitgevoerde inspecties een criterium wanneer een bedrijf gecertificeerd wil worden?
239
Worden er eisen gesteld aan het ISO 9001 certificaat, indien uitbreiding plaats vindt naar SCIOS-certificatie?
360
Is de SCIOS-certificatieregeling in conflict met het Vestigingsbesluit?
266
Controleert de SCIOS inspecteur op de 500-uren verklaring?
1,418
Door wie wordt het SCIOS-certificaat verstrekt?
190
Wat als inspectie en herinspectie door twee verschillende personen worden uitgevoerd?
617
Welke datum komt op een verklaring bij een herinspectie?
434
Wat zijn de gevolgen voor de verandering van de Wobbe-index of omstelling van L-gas naar H-gas?
299
Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy