Kennisbank FAQs over de SCIOS Certificatieregeling - Stookinstallaties

Artikelen in deze categorie:

Valt de SCIOS Certificatieregeling onder het toezicht van de Raad voor Accreditatie?
433
Gegevens en conclusies overnemen uit rapporten derden
994
Nieuwe EBI bij verandering van een toestel in cascade-opstelling
795
GAD-toestellen in de industrie (toepassen buiten GAD-scope) reden tot afkeur?
542
Bevoegd gezag heeft vragen over keuringplicht?
328
Activiteitenbesluit van toepassing op ketels bij dealer?
348
Vanaf welk punt moet het systeem voor de toevoer van brandstof gekeurd worden?
794
PO en PI door dezelfde persoon aan dezelfde installatie?
693
Moet er bij een stookinstallatie zelf een rapport aanwezig zijn van het uitgevoerde onderhoud en inspectie?
730
Zijn de VISA-inspecties nog steeds vereist en geldig?
343
Hoe te handelen als bij inspectie van een stookinstallatie blijkt dat de gasmeter ontbreekt?
2,035
Kun je volstaan met een rekening van een installatiebedrijf dat een inspectie of onderhoud is uitgevoerd?
277
Wanneer bij een beoordeling van een gecertificeerd installatiebedrijf blijkt dat de onderneming niet meer aan de certificatie-eisen voldoet, welke sanctie volgt er dan?
289
Zijn direct gestookte boilers keuringplichtig?
801
Geldt de certificatieregeling ook voor stookinstallaties boven 600 kW?
342
Is het aantal reeds uitgevoerde inspecties een criterium wanneer een bedrijf gecertificeerd wil worden?
309
Worden er eisen gesteld aan het ISO 9001 certificaat, indien uitbreiding plaats vindt naar SCIOS-certificatie?
436
Is de SCIOS-certificatieregeling in conflict met het Vestigingsbesluit?
314
Controleert de SCIOS inspecteur op de 500-uren verklaring?
1,763
Door wie wordt het SCIOS-certificaat verstrekt?
251
Wat als inspectie en herinspectie door twee verschillende personen worden uitgevoerd?
960
Welke datum komt op een verklaring bij een herinspectie?
536
Wat zijn de gevolgen voor de verandering van de Wobbe-index of omstelling van L-gas naar H-gas?
377
Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy