Kennisbank FAQs over de SCIOS Certificatieregeling - Stookinstallaties

Artikelen in deze categorie:

Valt de SCIOS Certificatieregeling onder het toezicht van de Raad voor Accreditatie?
392
Gegevens en conclusies overnemen uit rapporten derden
925
Nieuwe EBI bij verandering van een toestel in cascade-opstelling
721
GAD-toestellen in de industrie (toepassen buiten GAD-scope) reden tot afkeur?
517
Bevoegd gezag heeft vragen over keuringplicht?
302
Activiteitenbesluit van toepassing op ketels bij dealer?
323
Vanaf welk punt moet het systeem voor de toevoer van brandstof gekeurd worden?
745
PO en PI door dezelfde persoon aan dezelfde installatie?
644
Moet er bij een stookinstallatie zelf een rapport aanwezig zijn van het uitgevoerde onderhoud en inspectie?
699
Zijn de VISA-inspecties nog steeds vereist en geldig?
317
Hoe te handelen als bij inspectie van een stookinstallatie blijkt dat de gasmeter ontbreekt?
1,980
Kun je volstaan met een rekening van een installatiebedrijf dat een inspectie of onderhoud is uitgevoerd?
254
Wanneer bij een beoordeling van een gecertificeerd installatiebedrijf blijkt dat de onderneming niet meer aan de certificatie-eisen voldoet, welke sanctie volgt er dan?
266
Zijn direct gestookte boilers keuringplichtig?
743
Geldt de certificatieregeling ook voor stookinstallaties boven 600 kW?
308
Is het aantal reeds uitgevoerde inspecties een criterium wanneer een bedrijf gecertificeerd wil worden?
286
Worden er eisen gesteld aan het ISO 9001 certificaat, indien uitbreiding plaats vindt naar SCIOS-certificatie?
413
Is de SCIOS-certificatieregeling in conflict met het Vestigingsbesluit?
299
Controleert de SCIOS inspecteur op de 500-uren verklaring?
1,642
Door wie wordt het SCIOS-certificaat verstrekt?
233
Wat als inspectie en herinspectie door twee verschillende personen worden uitgevoerd?
689
Welke datum komt op een verklaring bij een herinspectie?
502
Wat zijn de gevolgen voor de verandering van de Wobbe-index of omstelling van L-gas naar H-gas?
352
Copyright - 2020 - SCIOS           Privacy Policy